Χωριά

Καλόξυλος

 Το χωριό Καλόξυλος βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της ...

Μουτσούνα

 Στην ανατολική πλευρά του νησιού βρίσκεται το ...

Χαλκί

 Το Χαλκί βρίσκεται 15 χλμ. ανατολικά της Χώρας της ...

Ποταμιά

 Το χωριό Ποταμιά βρίσκεται 9 χλμ νότιοανατολικά της ...

Μύλοι

 Το χωριό Μύλοι βρίσκεται 9,3χλμ ανατολικά από τη ...

Μονή

 Το χωριό Μονή βρίσκεται 18,5 χλμ ανατολικά της Χώρας ...