Χωριά

Χώρα

 Πρωτεύουσα του νησιού είναι η γραφική Χώρα. ...