Χωριά

Μονή

 Το χωριό Μονή βρίσκεται 18,5 χλμ ανατολικά της Χώρας ...

Δανακός

 Το χωριό Δανακός βρίσκεται 25 χλμ. νοτιανατολικά της ...

Δαμαλάς

 Το χωριό Δαμαλάς βρίσκεται 15,5 χλμ νοτιοανατολικά ...

Κωμιακή ή Κορωνίδα

 Το χωριό Κωμιακή ή Κορωνίδα βρίσκεται 30,6 ...

Εγγαρές

 Το χωριό Εγγαρές βρίσκεται 7,7 χλμ βορειοανατολικά ...

Κυνίδαρος

 Το χωριό Κυνίδαρος βρίσκεται 14,6 χλμ ανατολικά της ...