Χωριά

Μονή

 Το χωριό Μονή βρίσκεται 18,5 χλμ ανατολικά της Χώρας ...

Δανακός

 Το χωριό Δανακός βρίσκεται 25 χλμ. νοτιανατολικά της ...

Δαμαλάς

 Το χωριό Δαμαλάς βρίσκεται 15,5 χλμ νοτιοανατολικά ...

Εγγαρές

 Το χωριό Εγγαρές βρίσκεται 7,7 χλμ βορειοανατολικά ...

Κωμιακή ή Κορωνίδα

 Το χωριό Κωμιακή ή Κορωνίδα βρίσκεται 30,6 ...

Κυνίδαρος

 Το χωριό Κυνίδαρος βρίσκεται 14,6 χλμ ανατολικά της ...