Το Ιερό των Πηγών στο Φλεριό

Στην ευρύτερη περιοχή των Μελάνων, βρίσκεται ο σημαντικός υπαίθριος αρχαιολογικός χώρος, το Ιερό των Πηγών.

Το Ιερό των Πηγών στο Φλεριό

Που βρίσκεται:

Το Ιερό των Πηγών βρίσκεται στο Φλεριό, μετά το χωριό Μύλοι και ελάχιστα μέτρα πριν τον χώρο που εκτίθεται ο Κούρος των Μελάνων.

Το Ιερό των Πηγών στο Φλεριό

Ιστορία:

Αποτελούσε τον χώρο λατρείας τη θεάς της ευφορίας και των ηρώων με τα ονόματα  Ώτος και Εφιάλτης, που με τη δύναμή τους μετακινούσαν τους μαρμάρινους όγκους της περιοχής.

Τη μεγαλύτερη ακμή του τη γνώρισε τον 7ο και τον 6ο αι. π.Χ.

Το πρώτο μέρος από το Ιερό δημιουργήθηκε τον 8ο αι. π.Χ και τον 7ο αι. ανεγέρθηκε ένα δεύτερο κτίσμα δίπλα στο παλιό, με πολλούς υπαίθριους χώρους. Αυτοί ήταν χώροι λατρείας και θυσίας.

Ακολούθησαν κι άλλες αλλαγές στην πορεία των χρόνων, με ανέγερση περισσότερων κτισμάτων αλλά και διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφών, εκτιμάται από τους αρχαιολόγους πως στο χώρο λειτουργούσε εργαστήριο κατασκευής Κυκλαδικών ειδωλίων και αγγείων.

Τα θεμέλια των ναών και των κτιρίων που αποκαλύφθηκαν δείχνουν πως ήταν η αρχιτεκτονική αλλά και πως γινόταν η λατρεία εκείνη την εποχή.

Το Ιερό των Πηγών στο Φλεριό

Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο:

Το Ιερό των Πηγών είναι υπαίθριος αρχαιολογικός χώρος και ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: