Αρχαιολογικό Μουσείο Γύρουλα, Σαγκρί

Στο καταπράσινο Σαγκρί, υπάρχει το αρχαιολογικό μουσείο του «Γύρουλα», που έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία για τον τρόπο κατασκευής του αλλά και εναρμόνισής του με το φυσικό περιβάλλον.

Στις αίθουσες του μουσείου φιλοξενούνται σημαντικά ευρήματα από τον Ναό της Δήμητρας που χρονολογούνται στις αρχές του 6ου π.Χ. αι.

Τοποθεσία:

Το Αρχαιολογικό Μουσείο «Γύρουλα» βρίσκεται στο χωριό Σαγκρί, στο κέντρο του νησιού στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρου του «Γύρουλα», κάτω από το Ιερό της Δήμητρας.

Τι θα δούμε εκεί:

Στα δύο τμήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου του «Γύρουλα, εκτίθενται σημαντικά τμήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες αναστύλωσης του Ναού της Δήμητρας καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στον ευρύτερο χώρο.

Στο πρώτο μέρος του μουσείου φιλοξενούνται τμήματα από το αέτωμα, από τη στέγη αλλά και από τους κίονες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του ναού, αγάλματα Κούρων και επιγραφές.

Στο δεύτερο μέρος του μουσείου, εκτίθενται ευρήματα από τον παλαιοχριστιανικό ναό: τμήματα του άμβωνα, παράθυρα από μάρμαρο, αλλά και κεραμικά σκευή και εργαλεία.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Γύρουλα είναι ανοικτό καθημερινά από τις 08:30 έως και τις 15:00, εκτός από τη Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 22850 32591.