Μονοπάτια – Πεζοπορίες

Διαδρομή: Καλαντός-Ρίνα-Σπεδό

Διάρκεια: 5-6 ώρες Βαθμός δυσκολίας: 8/10 Φτάνεις με το ...