Μυκηναϊκός Τάφος της Χωστής

Σε απόσταση 200 μέτρων από το κέντρο της Κωμιακής, μέσα από ένα βατό μονοπάτι, οδηγείστε σε ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα στις Κυκλάδες, και αυτό είναι ο Μυκηναϊκός Τάφος της Χωστής.

Μυκηναϊκός Τάφος της Χωστής

Πρόκειται για ένα από τους τρεις μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους που έχουν βρεθεί στις Κυκλάδες.

Αποτελείται από έναν ταφικό θάλαμο χτισμένο με ογκόλιθους και έχει εσωτερική διάμετρο 3,30 μέτρα στη βάση και 2,40 στο ύψος.

Μυκηναϊκός Τάφος της Χωστής

Πιθανολογείται πως πρόκειται για τάφο τοπικού άρχοντα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Φωτογραφίες: koronida.blogspot.gr